presad nekoc in danes

Presad….nekoč in danes

Prvi začetki podjetja Presad Gabrovka segajo v leto 1955, ko so pričeli trije delavci v majhni delavnici v Gabrovki  zaradi  obilice  sadja, ki zraste na tem območju, s sušenjem le-tega. Kmalu so sušenju dodali še kuhanje žganja in predelavo sadja v sadne sokove ter sirupe. Predelava sadja je takrat potekala ročno. Enostavne polnilne linije so obratovale z majhno kapaciteto, sokovi so se polnili le v litrske steklenice. Novo dejavnost – predelavo sadja – so poimenovali na tedaj običajen način, in sicer so ga zložili iz prvih treh črk vsake besede: pre-delava sad-ja in dobili »PRESAD«.

Svoje izdelke iz grozdja, jabolk in ribeza so potrošnikom prvič predstavili leta 1955 na razstavi v Šmartnem pri Litiji. Od vsega začetka so skrbeli, da je bila kvaliteta sadnih sokov, sadnih sirupov in žganih pijač na zelo visoki ravni. Prav zaradi odlične kvalitete so prodrli najprej na ljubljansko tržišče. Tam so zaposlili  tudi  prvega  trgovskega  potnika, nato pa so širili po Sloveniji. Zaradi dobre kvalitete se je ime Presad uveljavilo v celotnem slovenskem prostoru.

Prodaja sokov, sirupov in žganih pijač je hitro naraščala, zato so v letu 1970 pristopili k izgradnji novega proizvodnega kompleksa. V novih prostorih so pretežno ročno delo zamenjali sodobni stroji, zahteve kupcev so botrovale tudi novim polnilnim linijam.

V letih med 1988 in 1991 je Presad doživel zlato dobo. Letno so prodali 7 milijonov litrov sokov, sirupov in alkoholnih pijač. Prodajali so po celotni Sloveniji, kot tudi na Hrvaškem, predvsem v Zagrebu z okolico, Istri in Dalmaciji ter Vojvodini, ter celo izvažali v Nemčijo in Italijo.

Po razpadu Jugoslavije je v Presadu prišlo do krize, saj je bil južni trg v celoti izgubljen. Zaradi tega se je prodaja in s tem tudi proizvodnja Presadovih pijač zmanjšala za 40 odstotkov.

Od leta 2001 dalje so podjetje Presad zaznamovale večkratne statusne in lastniške spremembe. Podjetje se je znašlo v težkih časih in bilo obsojeno na propad, a ga je konec leta 2011 pod svoje okrilje vzela Aktiva skupina.

Leto 2012 je bilo tako za Presad polno organizacijskih sprememb, izvedene so bile aktivnosti in prihranki na nabavnem področju, prodaja je pričela pridobivati nazaj zaupanje kupcev in potrošnikov, razvojni oddelek pa je v tem letu beležil rekordno število novo potrjenih vzorcev pri kupcih. V letu 2013 so Presadovi proizvodi ponovno zavzeli mesta na prodajnih policah trgovskih verig, ki jih sedaj skrbno dopolnjujemo z novimi proizvodi. V celoti je bila prenovljena tudi zunanja podoba blagovne znamke Presad.

In danes? Presad beleži porast prodaje, kupci se vračajo, z njimi pa tudi zaupanje v podjetje. Na trgu se je podjetje pojavilo tudi z gostinskim programom, ki ga sedaj uspešno trži tudi v najprestižnejših slovenskih hotelskih verigah. Svojo dejavnost širi na druge trge, kjer si s svojo kvaliteto in konkurenčnostjo obeta poslovni uspeh. Veliko sredstev se vlaga tudi v posodobitev in razširitev proizvodnih kapacitet.

Podjetje je od prvih začetkov v letu 1955 pa do leta 2015 prehodilo dolgo in razburljivo pot! Letošnje leto je torej jubilejno, saj Presad praznuje 60-letnico svojega obstoja.

Vse najboljše Presad!