Politika zagotavljanja varnosti živil

Kakovost, varnost naših proizvodov in odgovorno ravnanje z okoljem so strateške usmeritve podjetja Presad.

Izpolnjevanje zahtev, pričakovanj in želja naših kupcev je naš cilj, varovanje zdravja našega potrošnika pa najpomembnejša vrednota našega delovanja.

Zagotavljanje proizvodnje kakovostnih in varnih živil je obveza in naloga   vseh zaposlenih, kar zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa od nabave surovin do prodaje izdelkov.

Sledimo razvoju novih tehnologij in prehranskim trendom.

Redno in sistematično usposabljamo vse zaposlene, katerih aktivnosti lahko vplivajo na varnost in kakovost naših izdelkov.

Proizvodnja poteka v delovnem okolju, ki zagotavlja higiensko in varno proizvodnjo živil.

Vse naše aktivnosti v poslovnem in proizvodnem procesu so skladne s slovensko in evropsko zakonodajo.

V proizvodnji naših izdelkov ne uporabljamo gensko spremenjenih  surovin.

Prizadevamo si za zmanjševanje vpliva na okolje in ekonomično rabo energije in vseh drugih virov. Tvorno sodelujemo z lokalnim okoljem.

Skrbimo za uvajanje človeku in okolju prijazne tehnologije. S tem prispevamo k trajnostnemu razvoju okolja, v katerem delujemo in zaposlenim prijazno delovno okolje.

Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti in varnosti živil.

Mirna, 1. 11. 2017

Direktorica družbe Presad:

Taja Kuhar