NAZIV AKTIVNOSTI

Podjetje je z operacijo »Nakup tehnološke opreme za širitev dejavnosti« vključeno v 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.

POVZETEK

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Predmet naložbe je nakup opreme:
• mlin za mletje sadja,
• pasterizator z aseptično polnilno postajo za kontejnerje,
• mobilno mešalo za pektine,
• črpalka za proizvodnjo,
• viličar in
• ročni viličar s tehtnico.

CILJI
Specifični cilji so posodobitev proizvodnega obrata in izvedba naložbe, nakup nove tehnološke opreme za pripravo sadnih pripravkov. S slednjo bodo razširili svojo dejavnost in povečali asortima svojih proizvodov in polproizvodov, kar bo povečalo produktivnost in izboljšalo delovne pogoje za zaposlene. Z izvedbo naložbe bodo zagotovljena nova delovna mesta, dosežena bo višja dodana vrednost proizvodov. Prispevek bo viden na področju izboljšanja stanja okolja, vpeljevanju inovacij v proizvodni proces in prilagajanju na podnebne spremembe.

PRIČAKOVANI REZULTATI
Pričakovani rezultati naložbe so sledeči: povečanje produktivnosti in ekonomičnosti, povečanje prihodkov od prodaje, povečanje števila zaposlenih, uvedba novih proizvodov, povečanje okoljske učinkovitosti (voda, odpadki, ponovna raba surovin) in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Povezave:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

https://www.program-podezelja.si