Novo vodstvo v Presadu

Iz podjetja Presad, ki jo po stečaju prejšnjega lastnika vodi Aktiva Skupina, so sporočili, da so se po dveh letih uspešnega sodelovanje konec preteklega leta 2013 sporazumno razšli z dotedanjim direktorjem Goranom Brankovičem. Z zadovoljstvom ugotavljajo, da so bili zastavljeni cilji ob začetku sodelovanja doseženi – družbi se je uspelo rešiti pred propadom in insolventnimi postopki, sanacija podjetja pa je uspešno zaključena.

Glavna dejavnika rasti v prihodnjih letih bosta razvoj in trženje, Presad pa se bo orientiral na nove tržne niše, nove izdelke in nove kupce. S temi novimi izzivi se bo začasno kot direktorica podjetja spoprijela Jasnima Šušteršič Tatarovac, ki bo tudi vnaprej opravljala dolžnosti članice uprave Aktiva Skupine. Marjan Šmidovnik, ki opravlja tudi funkcijo direktorja trženja v Presadu, pa je konec januarja prevzel tudi vlogo prokurista v podjetju.

Vir: STORE, januar – februar 2014, www.instore.si